Posted by:

yisewic790

طرحواره چیست ؟ چرا باید به یک طرحواره درمانگر خوب مراجعه کنیم

EnergySage Customer
Quick Facts
Average Annual Savings

$200,000

Energy Needs Met

50% to 74%

of electricity

Energy Needs Met

50% to 74%

of hot water

Energy Needs Met

75% to 99%

of space heating

Energy Needs Met

100%

or more of air conditioning

Net Investment

$200,000

Return on Investment

200%

What You Need to Know

Description:

طرحواره ها لزوما بد نیستند ! طرحواره میتواند به دو شکل الگوهای رفتاری صحیح یا سازگار و الگوهای رفتاری غلط یا ناسازگار در رفتار ما پدیدار شوند .

Other Benefits:

طرحواره درمانگر کیست ؟ طرحواره درمانگر روانشناس با تجربه ای است که میتواند با استفاده از اصول روانشناسی ، الگوهای رفتاری مراجعین خود را ریشه یابی کند و در صورت مواجه با الگوی رفتاری ناسازگار یا غلط ، مراجعه کننده خود را از آن مطلع کرده و آن را درمان کند .

Maintenance Requirements:

چرا باید به یک طرحواره درمانگر مراجعه کنیم ؟ آنچنان که میدانید رفتار ما با همسر ، فرزندان ، والدین ، دیگران و به طور کلی محیط پیرامون متاثر از الگوهای رفتاری ماست .

Efficiency or Sustainability Improvements:

ممکن است الگوهای رفتاری ناسازگاری در درون ما وجود داشته باشد که حتی خودمان از آنها اطلاع نداشته باشیم . این عدم آگاهی ما موجب ناتوانی در ارتباط صحیح با پیرامون ما خواهد شد .

My Motivation:

ترس ها ، نگرانی ها ، اضطراب ، عدم توانایی در ارتباط موثر با دیگران و ... از جمله پیامدهای طرحواره های غلط در زندگی ماست .

Advice:

این اختلالات اذیت کننده را که گاها خودتان هم نمیدانید از کجا نشأت گرفته را با مراجعه به یک طرحواره درمانگر خوب پیدا و درمان خواهید کرد .

Experience with Installer:

در مطب روانشناس طرحواره درمانگر در حقیقت نوری به الگوهای رفتاری پنهان شما تابیده میشود تا بتوانید با اطلاع از طرحواره های رفتاری خودتان ، آنها را اصلاح کنید .

Additional Notes:

یک طرحواره درمانگر خوب چه نکاتی را بررسی میکند ؟ دوران کودکی مانند یک لوح سفید است . یکی از دوران های با اهمیت در طول زندگی انسان است . بسیاری از اعمال و رفتاری که ما انسانها در بزرگسالی انجام میدهیم متاثر از دوران کودکی است . در یک روند طرحواره درمانگری صحیح ، روانشناس باید پیش از هر چیز دوران کودکی مراجعه کننده را بررسی کند . با توجه به تجارب شخصی من در طرحواره درمانگری به عنوان یک روانشناس ، بیش از 90 درصد از مشکلات مراجعین مطب در کودکی آنها نهفته است و با بررسی جزییات رفتار خانواده ی مراجعه کننده ( علی الخصوص پدر و مادر ) میتوان به دلیل بسیاری از الگوهای رفتاری غلط شکل گرفته دست پیدا کرد .

Open House Info:

یک نمونه از شکل گیری طرحواره ناسازگار : به عنوان مثال دردوران کودکی هنگامی که والدین به کودک مواردی همچون جملات زیر را بیان میکنند : " اگر فلان کار را بکنی من دیگه میرم و بر نمیگردم ... . اگر اینجوری کنی من دیگه مامانت نیستم ... . اگر اذیت کنی بابات دیگه بر نمیگرده ... . " این جملات مانند تهدیدی دائما در حال القای حس نا امنی به کودک هستند که نمود خود را در بزرگسالی به شکل طرحواره هایی غلطی مثل حس ترس ، نگرانی ، نا امنی و ... بروز میدهند . دلیل این امر این است که درک کودک صرفا انتزاعی است و تفاوت واقعی و غیر واقعی بودن جملات مطرح شده توسط والدین را به درستی نمیفهمد . همچنین به یاد داشته باشید که طرحواره ها صرفا مربوط به کودکی نیستند و در برخی از موارد متاثر از تجربیات ما در بزرگسالی هستند . به دلیل عمق اینگونه رفتارها و برای حل طرحواره های ناسازگار درون خود حتما به یک روانشناس با تجربه و مسلط به علوم روز دنیا مراجعه کنید .

View Other Case Studies

ارسال گل
annual savings
ارسال گل

None|Solar PV

annual savings
webdesign

Educational institution|Solar Air-conditioning

Search for Other Case Studies

The EnergySage Marketplace

Get the best deal on solar.